План

                                        роботи батьківського комітету

                                КУ «Пологівська ЗОШ І-ІІ ступенів № 6»

 

№ з/п

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Серпень

1.

Про погодження плану режиму роботи школи, розкладу уроків на 2016-2017н.р.

26.08.2016

Липський К.В.

Голова батьківського комітету

2.

Про організацію допомоги дітям - переселенцям

Грудень

1.

Про стан роботи зі зверненням громадян за 2016 рік.

14.12.2016

Липський К.В.

2.

Про підсумки поповнення бібліотечного фонду та передплатні видання за 2016 рік.

 

Романенко Ю.О.

3.

Про підсумки І семестру

2016-2017 н.р.

 

Говорова т.В.

 

Березень

1.

Про підсумки атестації педпрацівників у 2016-2017н.р

31.03.2017

 

Говорова Т.В.

 

 

2.

Про формування мережі класів на 2017-2018н.р.

Травень

 

1.

Про нагородження учнів 1-8 класів Похвальними листами

«За високі досягнення у навчанні»

 

 

 

 

31.05.2017

Липський К.В.

 

 

 

Говорова Т.В.

 

 

 

 

Єременко О.І.

Липський К.В.

 

2.

Про доцільність вибору навчальних предметів варіативної складової частини робочого навчального плану на 2016-2017н.р.

3.

Про підсумки роботи гуртків

4.

Про погодження робочого навчального плану 2017-2018н.р.

 

5.

Про видачу свідоцтва про базову

Загальну середню освіту з відзнакою.

 

Говорова Т.В.

 

6.

Про підсумки роботи Ради школи у 2016-2017 н.р.

 

 

 

Голова б/к.

           

 

    


Склад батьківського комітету школи на 2016/2017 навчальний рік.


1.Вакуленко Наталія  Миколаївна – 1 клас

2.Таран Оксана Олександрівна – 2 клас - секретар батьківського комітету

3.Гончар Тетяна Сергіївна – 3 клас

4.Куленко Тетяна  Олександрівна – 4 клас

5.Клименко Наталія Григорівна  – 5 клас

6.Барінова Тетяна Миколаївна – 6 клас 

7.Гамулко Лариса Яківна  – 7 клас

8.Колісник Юлія Сергіївна  – 8 клас

9.Ярмоленко Ірина Анатоліївна – 9 клас-голова батьківського комітету

Положення

 

про батьківський комітет

Пологівької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6


Метою діяльності батьківського комітету є надання допомоги педагогічному колективу загальноосвітнього навчального закладу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

І. Основними завданнями діяльності батьківського комітету є:

- допомога у здобутті учнями обов`язкової базової середньої освіти;

-запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

-сприяння збереженню життя і здоров'я учнів;

-в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

-сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального-виховногопроцесу;

-всебічне зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

-залучення батьківської громадськості  до професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;

-організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

-допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази навчального закладу.

ІІ. Організація і зміст роботи батьківських комітетів
 

-Засідання батьківського комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на семестр.

-Під керівництвом членів батьківської ради в загальноосвітньому навчальному закладі можуть створюватися постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій і зміст їх роботи визначається батьківською радою або її президією.

-Батьківська рада і батьківський комітет планують свою роботу на основі плану роботи навчального закладу, рішень батьківських зборів (конференцій), місцевих умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора загальноосвітнього навчального закладу, педагогічної ради, порадами класного керівника.

-Спірні питання при недосягненні згоди між класним керівником і батьківським комітетом розглядаються на засіданнях батьківської ради чи її президії.

-Батьківські конференції (збори) можуть проводитися серед батьків загальноосвітніх навчальних закладів шкільного округу.

-Батьківська рада звітується про свою роботу перед загальними зборами (конференцією) батьків, а батьківський комітет - перед класними батьківськими зборами в день виборів нового складу ради та комітету.

ІІІ. Права та обов'язки батьківських рад та батьківських комітетів
 

-батьківські комітети мають право:

-створювати благодійні громадські некомерційні організації відповідно до чинного законодавства України;

-встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами тощо з питань надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі в проведенні навчальної та виховної роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей;

-вносити на розгляд дирекції, педагогічної та піклувальної рад навчального закладу пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів тощо. Дирекція навчального закладу, педагогічна  рада зобов'язані в місячний термін розглянути пропозиції батьківського комітету і довести до його відома прийняті рішення;

-за необхідності заслуховувати повідомлення дирекції, педагогічної та піклувальної рад про стан і перспективи роботи навчального закладу, а також їх роз'яснень з окремих питань, які турбують батьків;

- за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;

-скликати загальні (класні) батьківські збори (конференції);

-брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо вирішення питань про надання матеріальної допомоги учням, стимулювання педагогічних працівників, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питань, передбачених Статутом цього фонду;

-залучати батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

-організовувати чергування батьків на культурно-масових заходах у навчальному закладі;

-рекомендувати своїх членів до складу ради та піклувальної ради навчального закладу;

-брати участь у загальних зборах (конференціях) колективу загальноосвітнього навчального закладу;

-звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання учнів.

IV. Батьківські комітети зобов'язані:

-вести протоколи засідань і батьківських зборів, які зберігаються в справах школи та здаються за актом при прийомі й передачі школи.

-надавати інформацію про діяльність батьківських комітетів у разі необхідності за проханням директора загальноосвітнього навчального закладу або відповідного органу управління освітою;

-підвищувати ефективність діяльності батьківських комітетів.